HOME nl:  Veel surfplezier!  In het centrum van de Middellandse Zee...Middellandse onderzoeker van emigratie problemen, van the Middellandse Architectuur, van de florense en Italiaanse afkomstwortels, om het belang en de kennis van elk cultureel, historisch, sociologisch, taalkundig aspect te behouden en te vereeuwigen, van de mythes en de trekken van de afkomst van de Italiaanse emigranten. Ex Voorzitter van emigrati.it de Internet Vereniging van de Italiaanse Emigranten, Stichter van het Middellandse onderzoek Centrum, de Wetenschappelijk Middellandse Universiteit S.r.l..

 

Francesco Saverio ALESSIO "official site"

 

www.florense.it Francesco Saverio ALESSIO - official Web site - Note biografiche - Obiettivi - Collaborazioni - Arte - Architettura - Design - Web - Musica - Fotografia - Pubbliche Relazioni...

WELCOME to the WEB in San Giovanni in Fiore! - Welcome in the middle of the Mediterranean! SEO: Search Engine Optimization


Aangepast zoeken
Linux Operating System - Free Software - emigrati.org web site Linux - Free Software

Gemeenschappelijke wortels en culturele verscheidenheden
(San Giovanni in Fiore, 1 oktober 2003)

--De emigratie wordt niet geleverd als een neutrale gebeurtenis maar als kritieke conjunctuur algemeen en blijvend, die zich als storing factor van de mechanismen van regelgeving van het individu en de groep oplegt.
Voor dat zelfde moet het met veelvoudige culturele en psychologische instrumenten geconfronteerd worden.
--Het verduidelijkt zich als periode van ambivalente overgang, als een ontwikkelingsgelegenheid die ook een concreet risico van verlies en ontbinding bevat. [...]

Traditie: productie ambacht van San Giovanni in Fiore: Behalve de goudsmid traditie is het die van de stoffen om de productie ambacht van San Giovanni in Fiore te kenmerken in de loop van de geschiedenis, met dekens en trousseaus uit kleurrijke geometrische motieven, sommige direct geïnspireerd door Dorische kolonisten die op hun beurt door Perzische handwerkslieden werden ingelicht. Nutteloos om te zeggen dat, behalve kleine sporadische voorbeelden, tegenwoordig deze traditie is praktisch uitgestorven.

www.florense.it: home nl: Gemeenschappelijke wortels en Middellandse Kunst

 

Traditie: productie ambacht van San Giovanni in Fiore: Behalve de goudsmid traditie is het die van de stoffen om de productie ambacht van San Giovanni in Fiore


--Ik ben in San Giovanni in Fiore geboren, ik leef en ik heb een groot deel mijn leven in deze stad geleefd.
Nochtans achttien jaar heb ik in andere plaatsen gewoond. Ik ben ook emigrant geweest, gedurende korte periodes, andere keren lang.
--Ik ben getuige geweest van de ontbinding van de plaatselijke cultuur, de urbanistische en territoriale ramp consequent aan het verschijnsel van de massa emigratie van onze bevolking, en vooral aan het absolute gebrek vanuit de Gemeentebesturen die zich opvolgden in de laatste vier decennia, van een rationele programmering van de hulpbronnen.

--De beschrijving van een dergelijk verschijnsel kan een voorbeeld van de zo ernstige problemen aangeven, consequent aan de massa emigratie. Van welke moeilijkheden inherent in het verschijnsel van de immigratie zijn, van culturele acceptatie van de migratiebevolkingen terzijde de plaatselijke bevolkingen in het algemene proces van de hedendaagse mondialisering.

--Bij het begin van de vorige eeuw is een migratiestroom van Florensis aan het buitenland begonnen dat sinds de helft van de jaren zestig een overstroming werd. In iets meer dan tien jaar duizenden miljarden Lires van de uitkeringen van de meer dan acht duizend Florensis worden in gewapend beton veranderd. Een collectieve waanzin ontketende zich: Dr. Salvatore INGLESE, Etno Psychiater, in die tijd verantwoordelijk gedurende vele jaren van de plaatselijke zetel van het Psychische Gezondheidscentrum, heeft een essay geschreven waar hij dit sociale soort psychopathologie heeft geanalyseerd:

--[... ] de relatieve rijkdom voortgekomen uit het loontrekkende werk van de emigranten, was koppig in verlaten en verkeerde woningen versteent die een ernstige onevenwicht in het rationele beleid van het gebied hebben veroorzaakt. De emigratie heeft geen nieuwe ontwikkeling "in loco" (in dit gebied) bepaald, waarvoor het net van de productieve structuren en diensten statisch is gebleven, op elke wijze vertraagt. Maar de verstening van het loon heeft eveneens de noodzaak aangegeven om, door aan de keerzijde in zijn tegendeel te richten, de angst van de consequente verdwijning te contrasteren aan de verplichte uittocht. In dit gebied, meer wordt emigratie als ontworteling gevoeld of als geforceerde nomadisme, plus bakenen zich nieuwe huishoudelijke stichtingen af. Meer wordt men aan de beweging geforceerd, meer graaft men in het klif en een permanente skelet identiteit heft zich [... ] *

--In de Florense bevolking bestaat er geen enkele berusting aan de uittocht, aan de MASSA EMIGRATIE, noch inwilliging aan de strategie van verricht voortbestaan; het catharsis ballingschap van de werkelijkheid, stelt zich vast als ophanging van het drama in de leegte van lege gebouwen.

--De keus van investering van het eigen gezwete en opgeofferde spaargeld, door emotionele en niet door strategisch rationele motivaties gedicteerd, is een volledige individuele en sociale mislukking. In geen enkele manier heeft de Openbaar Bestuur samen met het Technische Bureau dit verschijnsel geremd. Echter, met ernstige verantwoordelijkheden en rampzalige gevolgen op het grondgebied, hebben zij het typologisch geregeld en gericht door het aan de wilde bouw van woningen te dragen, alle gelijk, alle fout, alle nutteloos. De stad is onleefbare, gesloten, zonder openingen om te ademen, samengesteld in grote deel uit lege gebouwen dat niet beëindigd zijn, zonder enige esthetische, functionele, economische, sociale waarde.

--De korte beschrijving van het drama, van de individuele en collectieve offers van een gehele migratiebevolking, die Florense, en van de historische mislukking, met betrekking tot de ontwikkeling op het grondgebied van afkomst, verzoekt om na te denken over de behoefte, absoluut noodzakelijk tegenwoordig in mondialiseringtijd en migraties van gehele bevolkingen en etnische groepen op wereldschaal, om het gevoel van leegte, eenzaamheid, verscheidenheid, van niet- lidmaatschap op te lossen, dat het trekproces in een menselijk wezen veroorzaakt, wanneer ze geforceerd is om zijn land en zijn cultuur op te geven. Existentiële angst die draagt en kan dragen aan afwijkingen van gedrag die, in ieder geval, noch strategisch noch rationeel zijn.

--Wij van emigrati.it zijn overtuigd, dat het onderzoek en de valorisatie van de gemeenschappelijke wortels aan de verschillende Culturen de migratie-ervaring, niet alleen van elke individuele persoon, maar ook van een sociale vereniging of een gehele bevolking, minder dramatisch laat beleven.

--Wij werken aan het onderzoek en aan de valorisatie van de erfenis van de culturele wortels beginnend van San Giovanni in Fiore uitbreidend tot de gehele wereld, tot de gemeenschappelijke wortels van elke man, tot de hogere waarden van gastvrijheid en broederschap tussen de volken.

--emigrati.it is in San Giovanni in Fiore ontstaan omdat deze stad op ernstiger wijze dan anderen problemen heeft geleden, te wijten aan de massa emigratie van zijn bevolking, in eer van de offers van onze vaders en om een zekerdere toekomst op te bouwen aan onze zonen, aan de kinderen van vandaag, aan die van morgen...
--Denkend aan de kinderen, aan hoeveel ervaringen zullen zij moeten beleven om in de personen van de toekomst te veranderen, teneinde kennis te verkrijgen en te zijn, hartstochtelijk geboeid door Culturele en Humanistische Antropologie herhaal ik me:

---dat een menselijk wezen kennis en cultuur verkrijgt door een ingewikkeld proces, juist genoemd van “ inculturatie ”, dat de instructie, de imitatie en inferentie van het gedrag van anderen omvat; de kennis en de persoonlijke cultuur komen voort van de individuele wisselwerking met dergelijk sociaal proces, vandaag in onophoudelijke verandering en evolutie zoals dezelfde persoon;

---dat de individuele kennis deel van een cognitief proces deel maakt betreffende de ganse mensheid, zij bestaat en heeft een mening alleen als uitdrukkelijke relatie van een persoon ten opzichte van een sociale groep, in een opeenvolging en historische overdracht van de cultuur.

--Meer ik reis, groei, werk en kosmopolitisch word, meer hecht ik me aan mijn oorsprongen, doende vertrouwen in het idee dat de ontwikkeling van de mens in de verscheidenheden van de culturen en in hun uitwisseling bestaat, en niet in hun afplatting opgelegd met de honger en de oorlog maar in een vredelievende samenleving.

San Giovanni in Fiore, 25 juni 2003

Achting aan het Middellandse-Zeegebied en op de Middellandse Architectuur

De tekens van de Geschiedenis, de ononderbroken erosie of de toevoegingen, beschadiging, korstmosinvasie, ijs agressie, stromend regen, zoutheid, onverbiddelijke zon, de architecturen zijn entiteiten in ononderbroken transformatie in de tijd en de ruimte.

Florense Hartstocht

Behalve de goudsmid traditie is het die van de stoffen om de productie ambacht van San Giovanni in Fiore te kenmerken in de loop van de geschiedenis, met dekens en trousseaus uit kleurrijke geometrische motieven, sommige direct geïnspireerd door Dorische kolonisten die op hun beurt door Perzische handwerkslieden werden ingelicht. Nutteloos om te zeggen dat, behalve kleine sporadische voorbeelden, tegenwoordig deze traditie is praktisch uitgestorven.

Francesco Saverio ALESSIO

 

De onbehaaglijke alliantie tussen Psychopathologie en Antropologie

De emigratie wordt niet geleverd als een neutrale gebeurtenis maar als kritieke conjunctuur algemeen en blijvend, die zich als storing factor van de mechanismen van regelgeving van het individu en de groep oplegt.
Voor dat zelfde moet het met veelvoudige culturele en psychologische instrumenten geconfronteerd worden.
Het verduidelijkt zich als periode van ambivalente overgang, als een ontwikkelingsgelegenheid die ook een concreet risico van verlies en ontbinding bevat. [...]

van Salvatore INGLESE

www.florense.it: home nl: Gemeenschappelijke wortels en Middellandse Kunst: Verder van de collectieve verbeeldingswereld, het Mediterrane is elke dag doorgeloopt door rivieren van migranten: in mijn stad, San Giovanni in Fiore, na de Kerstmisvakanties zijn minstens nog honderd personen geëmigreerd; geëmigreerd in andere regio’s hier in Italië en in het buitenland, in het Middellandse bassin en in andere continenten. Jonge en mindere jonge mensen, intellectuelen en niet.

www.florense.it: home nl: Gemeenschappelijke wortels en Middellandse Kunst


 

All Rights reserved copyright ©2004 by Francesco Saverio ALESSIO

Gemeenschappelijke Wortels en Culturele Verscheidenheden
  • Gemeenschappelijke wortels en culturele verscheidenheden

HOME nl: Veel surfplezier! In het centrum van de Middellandse Zee...www.florense.it HOME nl

 

 


Mediterranean Art

www.florense.it english

 

WEB SITES

Friends and Partners

in the

World Wide Web

INTERNET NETWORK

The Italians Internet Emigrants web site born in San Giovanni in Fiore for the common roots researchers in Internet

nternet  Logo of Italians Emigrants Internet Associationwww.emigrati.it

www.emigrati.it

Italians Internet Emigrants Web Site

emigrati.it

The suggestion

It is born from a group of persons who in the course of their life, in the development of their jobs, in the relations they feel the consequences of the mass emigration of their population of appartenance every day, believe in their land, in its concrete possibilities of development. They work and they live in San Giovanni in Fiore, Sila, Calabria, ITALY.

emigrati.it is our proposal of contact and exchange around fields of common interests between Calabrians and Italians who live in a foreign country and those, like us, live in fatherland.

The emigration

[...] The emigration is not delivered up like a neutral event but like critical conjuncture general and persistent that imposes itself as perturbation factor of the regulation mechanisms of the individual and the group. For that same it must be faced with multiple cultural and psychological instruments. It manifest itself like period of ambivalent transition, like a development occasion that contains also a concrete risk of loss and dissolution.

Salvatore INGLESE

Roots: Florense passion

Beyond the goldsmith tradition, in the course of the History, the woven is the one that characterized the handicraft production of San Giovanni in Fiore, with bedspreads and trousseaus with strongly coloured geometrical motifs, some directly inspired by those of the Doric colonists who in their turn had been instructed by Persian craftsmen. It’s useless to say that, beyond small sporadic examples, currently this tradition is practically extinct.

Emigration tragedies

To fall on their work in foreign country in order to send maintenance to their own families is a destiny which implied hundreds of southern emigrants, but San Giovanni in Fiore paid a tribute far too heavy, with a long and painful list of victims. ( Monongah, Marcinelle, Mattmark ).

Francesco Saverio ALESSIO

Monongah News

Special edition of "La Gente d'Italia" to Monongah and San Giovanni in Fiore, Mimmo Porpiglia, Pietro Mariano Benni etc: of Emiliano MORRONE reference Il Crotonese

MONONGAH, MARCINELLE, MATTMARK, MORTE: Write to Emiliano MORRONE Reference: Il Crotonese

 

Link: Internet  Logo of www.portalesila.it silanet work to Sila highland since 2000: Sila network, web site realisation, communication, tourism, tradition, news...net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

Sila network, Sila web site forum, services, geography, tradition, Sila highland news..., web cam in San Giovanni in Fiore,

www.portalesila.it, in San Giovanni in Fiore, silanet work to Sila highland since 2000.

 

by Pasquale Biafora

Link: Internet  Logo of www.jaflos.it: Computer science, informatics & automation in  San Giovanni in Fiore  web site realisation - download sources of web site - services - headlines...free download asp sources jaflos web site; net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

DOWNLOAD

Web cam live in San Giovanni in Fiore www.jaflos.it

WEB SITES - COMPUTER SCIENCE - INFORMATIC - AUTOMATION - ELECTRAL WIRING -

- FOR INFORMATION AND THE ANSWERS CONTACT US -

by Michele LACAVA

 

Link: Internet Logo of www.selion.it Internet services, web site programming, National Marine Electronics Association, nmea, gps, Global Positioning System, Satellite Navigation, Consumer Electronics, GPS receivers, satellite navigation,, visual basic, programming, gps visual basic programming, activex gps, dll gps...net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

www.selion.it, in San Giovanni in Fiore, Internet services, web site programming,

National Marine Electronics Association, nmea, gps, Global Positioning System,

Satellite Navigation, Consumer Electronics, GPS receivers, satellite navigation, activex gps, dll gps, visual basic,

programming, gps visual basic programming...

by Luigi Salerno

 

Link: Internet Logo of the Italians Internet Emigrants web site emigrati.it; Site of Mediterranean culture, search, art, architecture, politics, science, antropology, poetry...with regard to emigration, immigration, intercultural exchange, multicultural and global contamination, working out in a Internet expansion, organizer group, net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art, Free e-Learning fore the Web Masters. Copyright All Rights Reserved by Francesco Saverio ALESSIO © 2003/2004

emigrati.it Italians Internet Emigrants Association official Web Site

Intercultural, multicultural and global contaminations,

Internet Mediterranean Culture web site for the Italians Emigrants

The Italians intercultural web site born in San Giovanni in Fiore for the Researchers of Roots in Internet

We Love Italians Associations!

by www.emigrati.it

 

CONTEMPORARY ITALIAN & MEDITERRANEAN CULTURE

Realisatie van Web Sites

Francesco Saverio ALESSIO

Web Master - Kunst Coördinator

Programming

www.portalesila.it

Mantainer

Michele LACAVA

INTERNET NETWORK PARTNERS

CONTEMPORARY ITALIAN & MEDITERRANEAN CULTURE - friends consortium sponsorship: © Little Internet Mediterranean Scientific Research Center For the WEB Sites (L.I.M.S.R.C._WEB_Sites) directly inspired by the Ancients Ellenics Colonists: Friends net works in San Giovanni in Fiore for Internet development and mediterranean cultural roots researchers, conceiver: Francesco Saverio ALESSIO copyright all rights reserved San Giovanni in Fiore, march 2004 by www.florense.it ©

P.C.I.M.R.S_Siti_WEB

Piccolo Centro Internet Mediterraneo di Ricerca Scientifica Per i Siti WEB

L.I.M.S.R.C._WEB_Sites

Little Internet Mediterranean Scientific Research Center For the WEB Sites

P.C.I.M.R.S._Sites_WEB

Petit Centre Internet Méditerranéen de Recherche Scientifique Pour les Sites WEB

 

HOME

All Rights reserved copyright ©2004 by Francesco Saverio ALESSIO

The last internet networks with friends...

Web Design by Francesco Saverio ALESSIO

© copyright - all rights reserved: 2003/2012

Welcome! To the middle of the Mediterranean Sea...Link: intercultural home, english: Internet  logo of www.florense.it - Mediterranean Art: Computer Science for Mediterranean fantastic architectural rendering personal research: "Tear drops" : dedicated to handcrafts goldsmith florense's tradition; draw of "Le città della Gojia" © copyright all rights reserved by www.florense.it: San Giovanni in Fiore, 2001/2004; architectural rendering 3D programming with software for CAD ( Computer Aided Design ) by Francesco Saverio ALESSIO© Rendering, CAD, Mediterranean Computer Art Design: see the others renderings works inside www.florense.it mediterranean art web site in perpetual under construction...like us!